Asuinrakennuksen kuntotarkastus

Provepad asuinrakennuksen kuntotarkastussovellusta käytetään apuna asunto- tai kiinteistökaupan yhteydessä tehtävässä kuntotarkastuksessa.

Kuntotarkastuksen tarkoituksena on tuottaa kaupan osapuolille mahdollisimman objektiivista ja mitattua tietoa kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista ja mahdollisista riskeistä. Tarkastajan tavoitteena on rakenteita rikkomatta havainnoida ja mitata kohteen yksityiskohtia ja löytää mahdolliset poikkeamat rakennusmääräyksiin ja -ohjeisiin nähden. Tarkastuksesta tuotetaan kirjallinen raportti värivalokuvineen.

Kuntotarkastus vaatii toteuttajaltaan ensisijaisesti hyvää ammattitaitoa. Provepad ei suinkaan tee työtä tarkastajan puolesta, mutta sähköinen tarkastuslista helpottaa tarkastuksen toteutusta ja erityisesti raportointia. Kuntotarkastuksen yhteydessä otetaan yleensä runsaasti valokuvia ja kirjoitetaan havaintomuistiinpanoja, joiden sijoittamisesta MS Word -raportille Provepad huolehtii automaattisesti. Tarkastaja voi keskittyä oleelliseen, eli tarkastustyöhön, ja jatkaa rauhassa raportin hiomista myöhemmin toimistollaan.