Tietosuojakäytäntö

Eventizer Oy (jäljempänä ”Eventizer” tai ”me”) voi rekisterinpitäjänä kerätä, tallentaa ja käyttää henkilötietoja tarjotakseen ja kehittääkseen ohjelmistotuotteitaan, mobiilisovelluksiaan ja ohjelmistopalvelujaan (jäljempänä yhdessä ”palvelut”). Sitoudumme suojelemaan yksityisyyttäsi sekä noudattamaan kaikkia soveltuvia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja. Tässä tietosuojakäytännössä selvitetään, millaisia tietoja Sinusta keräämme sekä millä tavalla käsittelemme ja käytämme näitä tietoja.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia Eventizer Oy:n tuottamia nettisivustoja, joiden kautta vastaanotamme henkilötietoja, mutta erityisesti Provepad-palvelua ja siihen sisältyviä netti- ja mobiilisovelluksia, ja sitä sovelletaan kaikkiin niiden yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin. Kun kysymme henkilötietoja, sisällytämme viittauksen tähän tietosuojakäytäntöön.

Milloin sovellettava lainsäädäntö edellyttää henkilön suostumusta tässä tietosuojakäytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, suostumusta kysytään asianomaisessa palvelussa tai sovelluksessa ja henkilön täytyy antaa suostumuksensa eksplisiittisesti.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tähän tietosuojakäytäntöön liittyen, ota meihin yhteyttä. Yhteystietomme löydät kohdasta ”Henkilötietojen rekisterinpitäjä ja yhteystiedot”.

 

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme tietoja Sinusta käyttäessäsi tai ostaessasi palvelujamme, rekisteröityessäsi niiden käyttäjäksi, osallistuessasi myynninedistämiskampanjaamme tai ollessasi nettisivuston kautta vuorovaikutuksessa kanssamme. Alla on jotain esimerkkejä sinusta keräämistämme tiedoista.

Tiedot verkkovierailuista; Vieraillessasi verkkosivustoillamme, myös ilman tunnistautumista, vierailustasi kerätään tietoja osana yleistä nettisivuston kävijäseurantaa sekä palvelujen käytön seurantaa. Tällaisia tietoja ovat mm. vierailuajankohta, selaillut nettisivut, IP-osoitteesi, laitteitasi koskevat tiedot sekä muut mahdolliset tiedot, joita internetselaimesi välittää käyttöömme. Katso tarkemmin kohdasta ”Evästeiden ja verkkojäljitteiden käyttö”.

Rekisteröintitiedot; Rekisteröityessäsi palvelujemme käyttäjäksi tai tehdessäsi ostoksen verkkosivuiltamme, pyydämme sinulta henkilötietoja, kuten etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja asiointikieli. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme tarjota sinulle palveluja sekä pystyäksemme tarvittaessa olemaan Sinuun yhteydessä. Sinulta pyydetään suostumustasi tietojen keräämiseen ja käyttämiseen joko palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla. Henkilötietojen lisäksi tallennamme Provepad-palvelun puitteissa myös sijaintitietoja sekä Provepad-sovelluksen kautta ottamiasi valokuvia. Niitä varten Sinulta pyydetään sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla mobiililaitteella vielä erillistä suostumusta. Huomaa, että suostumuksen epääminen voi vaikuttaa heikentävästi palvelujen toimintaan.

Tiedot liiketapahtumista; Tallennamme Sinusta myös tietoja, jotka liittyvät palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen. Tällaisia tietoja ovat mm. kanssamme solmimiesi sopimusten tiedot, tekemiäsi ostoja koskevat tiedot, kuten maksut, laskutusosoite ja muut vastaavat tiedot tai tiedot meille esittämistäsi palvelupyynnöistä ja niiden vastauksista.

 

MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojakäytännön tässä kohdassa esitetyissä tarkoituksissa. Huomioi, että yksi tai useampi tarkoitus voi soveltua samanaikaisesti.

Palvelujemme tarjoaminen; Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi, tilauksesi käsittelemiseksi, palvelupyyntöjesi täyttämiseksi sekä meidän ja Sinun välisen palvelusopimuksen toimeenpanemiseksi. Käsittelemme ja käytämme henkilötietojasi osana palvelujemme toiminnallisuuden, turvallisuuden ja tietoturvan varmistamista.

Yhteydenpito ja markkinointitoimenpiteet; Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi ollaksemme Sinuun yhteydessä esimerkiksi antaessamme tietoja palveluihimme liittyen sekä ottaessamme Sinuun yhteyttä käyttäjätyytyväisyyskyselyjä tai muuta tiedustelua varten. Saatamme myös käsitellä ja käyttää tietojasi markkinointitarkoituksessa, esimerkiksi toteuttaaksemme käyttäjätutkimuksia sekä tiedottaaksemme Sinulle, omien tai kolmannen osapuolen tarjoaminen markkinointipalvelujen välityksellä, tarjouksista, palvelujamme koskevista muutoksista tai uusista palveluistamme.

Emme luovuta henkilötietojasi kolmannen osapuolen myynti- tai markkinointitoimintaan ilman etukäteen antamaasi suostumusta.

 

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN

Luovutamme henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä alla esitetyllä tavalla tai pakottavassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Palveluntarjoajat ja muut valtuutetut kolmannet osapuolet; Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietojasi toimeksiannostamme ja puolestamme tässä tietosuojakäytännössä kuvatuissa tarkoituksissa (esimerkiksi tietokone- tai tietoliikennekapasiteettipalvelujen tarjoajat). Tällaiset osapuolet saavat käyttää henkilötietojasi ainoastaan palvelujemme ja tämän tietosuojakäytännön puitteissa vain siihen tarkoitukseen, johon tiedot on kerätty. Eventizer edellyttää, että kyseiset osapuolet toimivat soveltuvan lainsäädännön ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti ja että he käyttävät asianmukaisia turvatoimia sekä tietoturvallisia toimintatapoja henkilötietojen suojaamiseksi.

Henkilötietojen siirto ulkomaille; Tarjoamme palveluja hyödyntäen vain Euroopan talousalueella sijaitsevia palvelimia ja muita resursseja.

Muut tiedonluovutukset; Voimme luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi soveltuvan lainsäädännön asettamissa rajoissa suojataksemme Eventizerin oikeudellisia intressejä.

Yrityskaupat ja -järjestelyt; Liiketoimintojemme myyminen, ostaminen, sulauttaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

 

TIETOJEN LAATU JA SÄILYTTÄMINEN

Osa palveluistamme, kuten Provepad, saattavat antaa Sinun hallita itse käyttäjäprofiilisi henkilötietoja. Koska voit itse hallita profiilin henkilötietoja, oikeiden tietojen antaminen sekä niiden päivittäminen on näissä palveluissa Sinun vastuullasi.

Ryhdymme kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme ja muista rekistereistämme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä palvelun tarkoituksen toteuttamiseksi tai kuin soveltuvassa lainsäädännössä edellytetään.

 

TIETOTURVA

Noudatamme alan yleisiä standardeja ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia varmistaaksemme hallussamme olevan informaation turvallisuuden, loukkaamattomuuden ja yksityisyyden. Tietojen tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen estämiseksi teemme tiedoista säännöllisesti varmuuskopioita.

 

EVÄSTEIDEN JA VERKKOJÄLJITTEIDEN KÄYTTÖ

Vieraillessasi verkkosivuillamme tietokoneeseesi saatetaan asettaa tietoja ns. evästeen muodossa. Evästeen avulla on mahdollista kerätä verkkosivullamme vierailleeseen tietokonelaitteeseen ja internetselaimeen liittyvää tietoa. Käytämme evästeitä vain verkkosivuston liikenteen tilastolliseen analysoimiseen ja profilointiin. Mikäli et halua evästeitä tietokoneellesi tai haluat ilmoituksen, kun sellainen asetetaan, määritä selaimesi hylkäämään evästeet tai ilmoittamaan niiden käytöstä.

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että evästeitä tai muita niiden kaltaisia säilöntämenetelmiä, jäljitteitä ja tietoja voidaan mahdollisesti tallentaa käyttämillesi laitteille vieraillessasi verkkosivuillamme ja meillä on pääsy em. menetelmin kerättyihin tietoihin.

 

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus pyytää tietoja sinusta palveluihimme tallennetuista henkilötiedoista ja oikeus pyytää meitä täydentämään, korjaamaan tai poistamaan niissä mahdollisia esiintyviä puutteita, virheellisyyksiä tai tietoja. Vaikka henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on milloin tahansa oikeus perua suostumus. Sinulla on myös oikeus, milloin tahansa, kieltää henkilötietojesi käyttämisen suoramarkkinointiin.

Voit hyödyntää henkilötietojesi tarkistamiseen tarjoamaamme käyttäjäprofiilin hallintatyökalua, jonka kautta voit itse hallita palveluihimme tallennettuja henkilötietojasi.

 

TIETOJEN POISTAMINEN REKISTERISTÄ

Voit pyytää poistamaan henkilökohtaiset tietosi lähettämällä kirjallisen pyynnön meille alla olevaan osoitteeseen. Huomioi, että siinä yhteydessä meillä on velvollisuus pyrkiä riittävästi todentamaan henkilöllisyytesi ja myös oikeus saada riittävästi todisteita henkilöllisyydestäsi ennen tietojen poistamista.

 

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Tähän tietosuojakäytäntöön sovelletaan Suomen lakia.

Mikäli meidän toimintamme henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei ole mielestäsi soveltuvien tietosuojalakien mukaista tai mikäli emme ole mielestäsi riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

 

HENKILÖTIETOJEN REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti vastuussa olevan rekisterinpitäjän nimi:

Eventizer Oy, Y-tunnus 1561654-5, osoite: Kauppakatu 31 A, 40100 Jyväskylä

Pyydämme lähettämään tähän tietosuojakäytäntöön liittyvät kysymykset tai kommentit sähköpostiosoitteeseen: info[at]eventizer.fi.

 

TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

Eventizer voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia henkilötietoja tai käyttötarkoituksia henkilötiedoille, Eventizer ilmoittaa niistä sinulle etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksesi.